Catifes voladores

Nani Marquina va començar als anys 80 a dissenyar
i produir catifes de llana, fabricades manualment
a països com ara l’Índia. Actualment no només
les seves catifes es distribueixen arreu del món
(es troben, per exemple, al MOMA de Nova York), sinó que la marca nanimarquina ha esdevingut un
  referent internacional del sector del disseny.
El nostre estudi va tenir un paper molt actiu en el procés de construcció d’aquesta marca.
El sistema d’imatge que vam definir l’any 2002 encara perdura avui.
Dos factors clau en el disseny de la marca nanimarquina: transformar el nom de la dissenyadora en el logotip de la marca, i tractar el catàleg comercial com la plataforma més eficaç per a comunicar els valors de la marca.