La malaltia amagada

Quan Arep —una organització pública especialitzada en el tractament de persones amb malaltia mental— ens va demanar una imatge per a la seva institució, vam entendre que havíem de fer nostre el seu propòsit central i comunicar exactament això:
la integració social de les persones afectades per aquest tipus de malaltia.
  Vam basar el projecte de disseny en tres aspectes:
la definició d’un programa de comunicació que
donés a conèixer la tasca i els serveis d’Arep;
la redacció d’uns textos propers, clars i fàcils d’entendre, i la construcció d’una imatge empàtica que denotés el treball de contacte humà que duu
a terme l’equip d’Arep.